Κανονισμός Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 15/06/2017
Nb: 68 / 2017Σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα δημοσιεύεται και τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ο οποίος εγκρίθηκε από την 41η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. στις 27 Μαΐου 2017.

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 68_2017.pdf