«Μαζί και στην επόμενη κορυφή!» Μήνυμα του Γενικού Εφόρου

Γενική Εφορεία
Date Issues: 31/05/2017
Nb: 64 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Μετά τις πρόσφατες εργασίες τηςΓενικής μας Συνέλευσης ένας νέος κύκλος στη Διοίκηση του Σώματος ΕλλήνωνΠροσκόπων ξεκινά. Αναδείξαμε όλοι μαζί ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. στοοποίο εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για να οδηγηθεί ο Ελληνικός Προσκοπισμόςακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο μακριά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μου έκανε την τιμή ναμου αναθέσει τα καθήκοντα του Γενικού Εφόρου και να ηγηθώ της προσπάθειας γιαμία καλύτερη Κίνηση, για έναν Προσκοπισμό που μας αξίζει και που όλοι θαείμαστε υπερήφανοι να υπηρετούμε.

Η τιμή είναι μεγάλη, η ευθύνησοβαρή, η εμπιστοσύνη που μου δείξατε γεννά τεράστια υποχρέωση, τόσο προσωπικήόσο και συλλογική. Υποχρέωση να προσπαθήσουμε, υποχρέωση να ανταποκριθούμε… Υποχρέωσηνα πετύχουμε, υποχρέωση να αναδείξουμε τα υψηλά ιδανικά του Προσκοπισμού στηνΕλλάδα και να τα υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Η κοινωνία μας έχει ανάγκη σήμεραπερισσότερο από ποτέ. Η προσφορά και αλληλεγγύη, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, οαλτρουισμός και η Καλή Πράξη του Προσκόπου αποκτούν σήμερα διαφορετική σημασία,καθιστώντας τον Ελληνικό Προσκοπισμό απαραίτητο στη χειμαζόμενη καιδοκιμαζόμενη κοινωνία μας από την ανθρωπιστική κρίση και από την κρίση αξιών.

Είναι η στιγμή που το σύνθημα μας«Έσο Έτοιμος» γίνεται πράξη, που η Αποστολή μας γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Πρέπεινα είμαστε και είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Έτοιμοι να βγούμε έξω, να δουλέψουμε… Ναδουλέψουμε όλοι μαζί για κάθε έναν συνάνθρωπο, για κάθε παιδί και νέο. Είμαστεέτοιμοι να συνεργαστούμε για να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και δυσκολία. Μεθάρρος και πίστη στις Αρχές μας, με σεβασμό και αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξίακαι όραμα.

 … ο ένας δίπλα στον άλλο και όλοι πάντοτε μαζί…

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 64_2017.pdf