Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Date Issues: 04/04/2023
Nb: 34 / 2023


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Πάτρας Εμμανουήλ 19273 Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων 9ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νίκαιας, Π.Ε. Σαρωνικού 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Μαστροπέτρου Ελένη 18726 Αρχηγός 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέας Αγχιάλου, Π.Ε. Μαγνησίας 

Σκιάνης Δημήτριος 98069514 Αρχηγός 1ου Συστήματος Προσκόπων Αλοννήσου,
Π.Ε. Μαγνησίας

Λαϊνάκη Ευδοξία 98022653 Υπαρχηγός 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Λευκού Πύργου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 


Στους ανωτέρω Βαθμοφόρους εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34_2023.pdf