Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Σ.Ε.Π.»

Γενική Εφορεία
Date Issues: 16/01/2023
Nb: 4 / 2023


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος και των ερευνών οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία, σας ενημερώνουμε για τα ευρήματα της έρευνας «Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Σ.Ε.Π.».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 12 έως 27 Νοεμβρίου 2022, με τη μέθοδο της απάντησης σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν 104 Μέλη Προσκοπικών Δικτύων του Σ.Ε.Π. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τα ακόλουθα:

Τις προτεραιότητες των Μελών των Προσκοπικών Δικτύων για έναν καλύτερο κόσμο, αλλά και για τις τοπικές κοινότητες
Την εμπειρία των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου από τη συμμετοχή τους στο Τμήμα 
Τους πιθανούς λόγους αποχώρησης Μελών και προσέλκυσης νέων Μελών
Την αξιολόγηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου
Την απήχηση του προγράμματος στα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου.

Τα ευρήματα θα καθοδηγήσουν τη συνέχεια της διαδικασίας, καθώς χρειάζεται να κατανοούμε την άποψη των Μελών των Τμημάτων μας, τα οποία είναι αυτά που κάθε εβδομάδα βιώνουν την εμπειρία του Προσκοπικού Προγράμματος.

Επισυνάπτονται τα ευρήματα της έρευνας, σε αρχεία σε μορφή pdf.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος και των ερευνών οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία, σας ενημερώνουμε για τα ευρήματα της έρευνας «Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Σ.Ε.Π.».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 12 έως 27 Νοεμβρίου 2022, με τη μέθοδο της απάντησης σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν 104 Μέλη Προσκοπικών Δικτύων του Σ.Ε.Π. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τα ακόλουθα:

Τις προτεραιότητες των Μελών των Προσκοπικών Δικτύων για έναν καλύτερο κόσμο, αλλά και για τις τοπικές κοινότητες
Την εμπειρία των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου από τη συμμετοχή τους στο Τμήμα 
Τους πιθανούς λόγους αποχώρησης Μελών και προσέλκυσης νέων Μελών
Την αξιολόγηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου
Την απήχηση του προγράμματος στα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου.

Τα ευρήματα θα καθοδηγήσουν τη συνέχεια της διαδικασίας, καθώς χρειάζεται να κατανοούμε την άποψη των Μελών των Τμημάτων μας, τα οποία είναι αυτά που κάθε εβδομάδα βιώνουν την εμπειρία του Προσκοπικού Προγράμματος.

Επισυνάπτονται τα ευρήματα της έρευνας, σε αρχεία σε μορφή pdf.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4_2023.pdf
ΑΝ.4_Ε3. Μέλη Προσκοπικών Δικτύων - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.pdf