Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2023 & 2024

Γενική Εφορεία
Date Issues: 06/10/2022
Nb: 14 / 2022


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14_2022.pdf