65ο Τζάμπορη των Αιθέρων – 26o Τζάμπορη στο Διαδίκτυο (65th Jamboree-On-The-Air – 26th Jamboree-On-The-Internet)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 04/10/2022
Nb: 98 / 2022


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 98_2022.pdf