Δράση «Γίνε Πρόσκοπος» (Προσκοπικό Open Days 2022)