ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Date Issues: 15/09/2022
Nb: 11 / 2022


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11_2022.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11_2022_ΕΝΤΥΠΑ.doc