Δημιουργία Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων

Γενική Εφορεία
Date Issues: 06/08/2021
Nb: 62 / 2021


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες πολλών και διαφορετικών ειδών φυσικών καταστροφών που οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα απώλειας ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, ζωικού κεφαλαίου, δασικού πλούτου κ.λπ. Η αλόγιστη χωρίς όρια ανάπτυξη που ο άνθρωπος έχει αποφασίσει χωρίς τη συνηγορία των υπολοίπων παραγόντων που συνθέτουν τον πλανήτη μας, έχει σαν αποτέλεσμα να βιώνουμε καταστάσεις που δεν είχαμε φανταστεί ούτε στους εφιάλτες μας.

Η Προσκοπική Κίνηση, σε πλήρη εφαρμογή του ρητού «ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ – Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο», έχει υιοθετήσει από την ίδρυσή της την προστασία του περιβάλλοντος σαν σημαντική προτεραιότητα και πρόσφατα υιοθέτησε και αποτελεί πρεσβευτή των Ηνωμένων Εθνών τους «17 βιώσιμους στόχους ανάπτυξης», δίνοντας έτσι μία άλλη διάσταση στην ανάπτυξη των κοινωνιών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Ειδικότερα στην πατρίδα μας τα Μέλη και τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. έχουν αναπτύξει διαχρονικά μία ευαισθησία, κυρίως σε θέματα φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κ.λπ.), κάνοντας πράξη τις Αρχές μας και δίνοντας ουσιαστική διάσταση στην αξία του «Υπηρετείν».

Αναγνωρίζοντας, κατά τα τελευταία γεγονότα, την ανάγκη συντονισμού των δυνάμεων, της συγκροτημένης διαχείρισης ανθρώπινων και υλικών πόρων και την κρισιμότητα των αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται έχοντας τη συνολική εικόνα κατά νου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2021, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε τη δημιουργία Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία συγκροτείται ως ακολούθως:
Πρόεδρος Δ.Σ.,
Γενικός Έφορος,
Αναπληρωτής Γενικός Έφορος,
Μ. Βοηθός Γενικός Έφορος,
Έφορος Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε. και
Ο εκάστοτε Περιφερειακός Έφορος της περιοχής που υπάρχει η κρίση.

Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα είναι η επικοινωνία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση και τις κατά τόπους Αρχές, ο συντονισμός της συμμετοχής ενηλίκων στελεχών και των ενεργειών υποστήριξης των κατά περίπτωση παθόντων, η βέλτιστη διαχείριση υλικών πόρων και η διαρκής ενημέρωση των εμπλεκομένων.

Η επικοινωνία με την Επιτροπή θα γίνεται με τους εξής τρόπους:
1. Στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης κατάστασης : 2169005536
2. Στα κινητά τηλέφωνα: 6936117147 και 6976338318
3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 
Η ανωτέρω Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων συστήνεται λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφαλείας Δράσεων.
Υπενθυμίζεται ότι στον Κανονισμό Ασφαλείας Δράσεων (Κεφ. 11 – Χειρισμός Κρίσεων, σελ. 135) αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε έκτακτες καταστάσεις από τους καθ’ ύλην αρμοδίους.


Αγαπητοί μου Πρόσκοποι,

Με την πεποίθηση ότι η δημιουργία της ανωτέρω Επιτροπής θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην αποτελεσματική μέχρι σήμερα αντιμετώπιση των κρίσεων που δημιουργούνται, σας καλώ να συνδράμετε στο έργο της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 62_2021.pdf