Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Διενέργεια εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης τριώροφου κτηρίου στην οδό Βοσπόρου 2, Νίκαια»