Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Date Issues: 16/07/2021
Nb: 10 / 2021


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2021, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Αναστολή Λειτουργίας Συστήματος:

2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αργοστολίου, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Πελοποννήσου.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Attachements

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10_2021.pdf