Έλληνες Πρόσκοποι: Ποιοτική εκπαίδευση, με την πιστοποίηση του Prince’s Trust International και παράλληλη συνεργασία με την ICAP People Solutions

Press Office
Ημ/νια Δημοσίευσης: 07/06/2021

Δελτία Τύπου


Attachements

ΔΤ - Πρόσκοποι - Συνεργασία με PTI_ICAP.doc
scouts-pti_icap.jpg