Αναβάθμιση εφαρμογής «e-Διοίκηση» του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σ.Ε.Π. (e-ΣΕΠ)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 21/01/2021
Nb: 6 / 2021


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6_2021.pdf