20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Press Office
Ημ/νια Δημοσίευσης: 17/11/2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΔΤ Μαζί για το Παιδί - Πρόσκοποι Δικαιώματα του Παιδιού.doc
KIDS_DAY-1.png
KIDS_DAY-2.png