Κατ’ εξαίρεση διεξαγωγή Συνεδρίασης Ανάδειξης Περιφερειακών Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων με ηλεκτρονικά μέσα

Γενική Εφορεία
Date Issues: 17/11/2020
Nb: 17 / 2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17_2020.pdf