Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής