Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων διαδικτυακά

Γενική Εφορεία
Date Issues: 04/05/2020
Nb: 47 / 2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα της Πολιτείας αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, από τις 10 Μαρτίου δεν διεξάγονται οι εκπαιδευτικές ενότητες για τις οποίες προβλέπεται η δια ζώσης υλοποίηση, παρά μόνο οι ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες.

Στο πλαίσιο αυτό και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, των οποίων την εξέλιξη παρακολουθούμε, με σκοπό αφενός να προσαρμοστούμε σε αυτές και αφετέρου να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., τους επόμενους δύο μήνες (Μάιος και Ιούνιος) πρόκειται να διεξαχθούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες, για τις οποίες προβλέπεται η δια ζώσης υλοποίηση, με χρήση εργαλείου τηλεδιάσκεψης.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές ενότητες που θα διεξαχθούν με τον τρόπο αυτό είναι οι ακόλουθες:

• Ο Προσκοπισμός (Προπαρασκευαστικός Κύκλος – Α1)
• Οι Αρχές μας στην Πράξη (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β1)
• Οι Πέντε Τομείς Ενδιαφερόντων και Τα Έξι Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β4)
• Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Ομάδας Προσκόπων (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β5Π)
• Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Κοινότητας Ανιχνευτών (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β5Α)
• Σύστημα Προόδου στον Κλάδο Λυκοπούλων (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β6Λ)
• Προγραμματισμός – Δράσεις Τμήματος Κοινότητας Ανιχνευτών (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β7Α)
• Προγραμματισμός – Δράσεις Τμήματος Προσκοπικού Δικτύου (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β7Δ)
• Υποστήριξη Προγράμματος στην Ομάδα Προσκόπων (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β8Π)
• Υποστήριξη Προγράμματος στην Κοινότητα Ανιχνευτών (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β8Α)
• Υποστήριξη Προγράμματος στο Προσκοπικό Δίκτυο (Κύκλος Μεθοδολογίας – Β8Δ)
• Ηγεσία – Ο Αρχηγός Τμήματος (Κύκλος Ηγεσίας – Η2)
• Κοινωνία (Κύκλος Ηγεσίας – Η3)
• Προετοιμασία για την Κατασκήνωση Παιδιών, Βαθμοφόρων, Γονέων και η Παιδαδωγική της Αξία (Κύκλος Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων – Κ1)
• Διαιτολόγιο – Ποσοτολόγιο Δράσεων (Κύκλος Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων – Κ3)
• Προκατασκήνωση Κοινότητας Ανιχνευτών (Κύκλος Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων – Κ6Α)
• Προκατασκήνωση Προσκοπικού Δικτύου (Κύκλος Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων Υαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων – Κ6Δ)
• Έξι Τομείς Προσκοπικού Έργου – Προγραμματισμός – Σχέδιο Δράσης – Κριτήρια Αξιολόγησης (Κύκλος Ηγεσίας – Ε3)
• Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος (Κύκλος Ηγεσίας – Ε4)
• Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λήψη αποφάσεων – Διαπραγματεύσεις (Κύκλος Ηγεσίας – Ε5)
• Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Κύκλος Ηγεσίας – Ε8)
• Η Ανάπτυξη και η Επέκταση της Κίνησης (Κύκλος Ηγεσίας – Ζ3)
• Εκπαίδευση Μελών Ε.Κ.Σ. (Κύκλος Ειδικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης)

Οι παραπάνω εκπαιδευτικές ενότητες πρόκειται να υλοποιηθούν τουλάχιστον από δύο (2) φορές η κάθε μία κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου. Η διαδικασία αίτησης συμμετοχής στις εκπαιδευτικές ενότητες παραμένει ίδια, με την μόνη διαφορά ότι δεν θα υπάρχει οικονομική συμμετοχή. Με την αποδοχή της συμμετοχής από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., ο υπεύθυνος εκπαιδευτής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας θα επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους, παρέχοντάς τους τον σχετικό υπερσύνδεσμο από το επιλεγόμενο εργαλείο τηλεδιάσκεψης, για τη σύνδεση στη συνεδρία κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της εκπαιδευτικής ενότητας.

Με στόχο να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία υλοποίησης των παραπάνω εκπαιδευτικών ενοτήτων και τη συμμετοχή σε αυτές των ενδιαφερόμενων, για τις εκπαιδευτικές ενότητες που θα διεξαχθούν με τον παραπάνω τρόπο θα ακολουθηθούν οι παρακάτω πρακτικές:

• Η κάθε τηλεδιάσκεψη θα έχει μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα δώδεκα (12) άτομα. Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι σε μια ενότητα, τότε είτε θα οργανωθούν παράλληλες τηλεδιασκέψεις την ίδια χρονική στιγμή είτε θα διεξαχθεί εκ νέου η εκπαιδευτική ενότητα άλλη χρονική στιγμή.
• Θα καταβληθεί προσπάθεια η μέγιστη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.
• Πριν την υλοποίηση της εκπαιδευτικής ενότητας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια δοκιμαστική συμμετοχή από τον κάθε εκπαιδευόμενο στο εργαλείο τηλεδιάσκεψης, ώστε να υπάρξει πρότερη εξοικείωση με την πλατφόρμα και επιβεβαίωση της ορθής εγκατάστασής του.
• Στις εκπαιδευτικές ενότητες: Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος (Β5Π, Β5Α), Σύστημα Προόδου στον Κλάδο Λυκοπούλων (Β6Λ), Υποστήριξη Προγράμματος (Β8Π, Β8Α, Β8Δ) και Η Ανάπτυξη και η Επέκταση της Κίνησης (Ζ3), θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενδιαφερόμενοι, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές ενότητες του Προπαρασκευαστικού Κύκλου.

Η διαδικασία εκπαίδευσης που περιγράφεται ανωτέρω αποτελεί μια ευκαιρία να εκπαιδευτούν τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. σε όποιες εκπαιδευτικές ενότητες είναι εφικτό υπό την παρούσα κατάσταση σε όλη την επικράτεια, καθώς ως Πρόσκοποι οφείλουμε να βρίσκουμε πάντοτε εναλλακτικές λύσεις για κάθε συνθήκη.

Σε κάθε περίπτωση, αμέσως μόλις καταστεί εφικτό, η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. θα προχωρήσει στον προγραμματισμό και την ανακοίνωση της υλοποίησης όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ενοτήτων για τις οποίες προβλέπεται η υλοποίησή τους δια ζώσης, προκειμένου όλα τα Ενήλικα Στελέχη να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τους Κύκλους Εκπαίδευσης που παρακολουθούν.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47_2020.pdf