ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π. για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μέχρι 10.5.2020

Γενική Εφορεία
Date Issues: 24/04/2020
Nb: 43 / 2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 43_2020.pdf