3ο Πανελλήνιο Θαλασσινό Μεγάλο Παιχνίδι Ενωμοτιών – «Πρόσω Πάντες»_Διάφορα Θέματα

Γενική Εφορεία
Date Issues: 03/05/2017
Nb: 45 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Σεσυνέχεια της Ανακοίνωσης 36/4.4.2017 σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις Περιφερειακές Εφορείες σε όλητην Ελλάδα όπου δραστηριοποιούνται Ναυτοπρόσκοποι. Οι ημερομηνίεςπραγματοποίησης της δράσης από τις Περιφερειακές Εφορείες είναι οι ακόλουθες.

Αττική (ΠΕ. Αθήνας & ΠΕ Ανατολικής &

ΠΕ Δυτικής & Π.Ε. Νότιου)

13 Μαΐου 2017 στο Δέλτα Φαλήρου

Π.Ε. Σαρωνικού

27-28 Μαΐου στην Μαρίνα Ζέας Πειραιάς

Π.Ε. Χίου

17 Ιουνίου 2017

Π.Ε Θεσσαλονίκης

5-6 Μαΐου 2017

Π.Ε. Ανατολική Πελοπόννησο (Καλαμάτα)

10 Ιουνίου 2017

Π.Ε. Μαγνησίας

17 Μαΐου στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας

Π.Ε. Δυτικής Κρήτης

Κυριακή 18 Ιουνίου 2017


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο είναι € 3,00. Το συνολικόποσό συμμετοχής ανά Ομάδα θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 5 μέρες πριν τηνδιοργάνωση του παιχνιδιού στον λογαριασμό της Περιφερειακής Εφορείας που το διοργανώνει.

Ειδικά για το παιχνίδι στο Ναυτοπροσκοπικό & ΝαυταθλητικόΚέντρο του Δέλτα Φαλήρου στις 13 Μαΐου 2017 θα γίνει η κατάθεση στον τραπεζικόλογαριασμό του Σ.Ε.Π. που τηρείται στην Alpha Bank με αριθμό 362-002002-004886(IBAN: GR77 0140 3620 3620 02002004 886) με αιτιολογία «3ΠΠ-Σύστημα» ή στηνΟικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Για την πραγματοποίηση του ΔιαγωνισμούΦωτογραφίας, σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί ελάχιστο πλήθος συμμετοχών που θαείναι οι 30 συμμετοχές.  

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45_2017.pdf
ΑΝ.45_atomiki-aitisi-simmetoxis.doc
ΑΝ.45_enomotiaki aitisi summetoxis_2017.docx
ΑΝ.45_prosopantes AFISA.jpg