17/01/2017Ζ3. Η Ανάπτυξη και η Επέκταση της Κίνησης

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ3 Η ανάπτυξη και η επέκταση της Κίνησης δίνει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να είναι σε θέση να : 
  • Αντιληφθούν ότι  ανάπτυξη της Κίνησης είναι απαραίτητη για τη διατήρησή της στην πρωτοπορία μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων της χώρας μας.
  • Κατανοήσουν τους όρους "ποσοτική" και "ποιοτική" ανάπτυξη και τη μεταξύ τους αλληλεξάρτηση
  • Βρίσκουν τους τρόπους που συμβάλουν στην Ανάπτυξη των Βαθμοφόρων
  • Αναγνωρίζουν το ρόλο και την ευθύνη κάθε μέλους της Κίνησης και των Κλιμακίων στην Ανάπτυξη της Κίνησης
  • Σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα Ανάπτυξης της Προσκοπικής Κίνησης στην Π.Ε.
  • Μάθουν να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα Στατιστικά Στοιχεία του eΣΕΠ και αναγνωρίζουν κινήσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό