18/01/2017Ζ2 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος

H Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ2 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος δίνει στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να : 
Αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των βαθμοφόρων των υφιστάμενων κλιμακίων και να βρίσκουν τρόπους επίλυσης
Αναφέρουν ποιες είναι οι κοινές δραστηριότητες των Τμημάτων μεταξύ Συστημάτων και πως υλοποιούνται αυτές.
Εξηγούν την σκοπιμότητα της Προσκοπικής Κατασκήνωσης και τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίηση της. 

Εκπαιδευτικό Υλικό