02/04/2018Χ4. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στο ΣΕΠ / Ο Ρόλος του Παραστάτη Εκπαιδευτή

Χ4. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στο ΣΕΠ / Ο Ρόλος του Παραστάτη Εκπαιδευτή  

Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον ρόλο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΣΕΠ 

Περιεχόμενο :
  • Ο Εκπαιδευτής
  • Ο Παραστάτης
  • Ο Σύμβουλος Εκπαιδευτής
Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Χ4 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στο ΣΕΠ