02/04/2018Χ2. Εκπαιδευτικά Μέσα και Τεχνικές Παρουσίασης

Χ2. Εκπαιδευτικά Μέσα και Τεχνικές Παρουσίασης  

Περιεχόμενο :

·        Μάθηση Ενηλίκων

·        Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική Διεργασία

·        Εκπαιδευτικό Υλικό – Εποπτικά Υλικά – Χώρος

·        Διδακτική Επικοινωνία (Η γλώσσα του σώματος)


Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Χ2 Εκπαιδευτικά Μέσα και Τεχνικές

Παράρτημα