Αρχηγός Συστήματος

Αγαπητέ Αρχηγέ Συστήματος,

Η Εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών του Συστήματος, αποτελεί βασικό συστατικό για την επιτυχή διεξαγωγή των προγραμμάτων των Τμημάτων και την εν γένει λειτουργία του Προσκοπικού Συστήματος, σύμφωνα με το Σκοπό κα την Αποστολή του Προσκοπισμού.

Γι αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνεις και να υποστηρίζεις τη συμμετοχή των Ενηλίκων Στελεχών του Προσκοπικού Συστήματος!Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης

Κάθε Ενήλικο Στέλεχος, με την εισαγωγή του στο e-sep, βλέπει από την ενότητα “Εκπαίδευση”, το προσωπικό του πλάνο εκπαίδευσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Κύκλοι Εκπαίδευσης και οι Εκπαιδευτικές Ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει, ανάλογα με τα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Μπορεί φυσικά να παρακολουθήσει και οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική ενότητα, από το tab «Αίτηση συμμετοχής». 

Όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες της Προσκοπικής Εκπαίδευσης, μπορείς να τις βρεις εδώ.


Αίτηση σε Εκπαίδευση

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής του Ενηλίκου Στελέχους, γίνεται απευθείας από τον ίδιο ή από εσένα. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται η έγκρισή σου, για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και την κατάθεση του ποσού (σε περίπτωση που απαιτείται οικονομική συμμετοχή). Η οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής, γίνεται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., με την έγκριση ή απόρριψη, για την οποία ενημερώνεται το Ενήλικο Στέλεχος.

Όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την υποβολή/έγκριση της αίτησης συμμετοχής, καθώς και ότι αφορά στη διαχείριση εκπαίδευσης στο e-sep, θα τις βρεις εδώ.

Μην ξεχνάς:  Κατά την απογραφή του Ενηλίκου Στελέχους και το μητρώο του γενικά, πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο ένα έγκυρο τηλέφωνο επικοινωνίας και μια σωστή Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας (email)…..»

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε για κάθε Ενήλικο Στέλεχος που δραστηριοποιείται στο Τμήμα, είναι:

  • 1ο έτος : Κύκλος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης & Κύκλος Μεθοδολογίας Κλάδου
  • 2ο έτος : Κύκλος πολυήμερων δράσεων υπαίθρου
  • 3ο έτος : Κύκλος Διακριτικού Δάσους

Με την απονομή του Πτυχίου Διακριτικού Δάσους, έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση στον Κλάδο του Προσκοπικού προγράμματος που δραστηριοποιείται.

-> Με την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων του Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, μπορεί να παρακολουθήσει και τις Ειδικές Εκπαιδεύσεις (Εκπαιδεύσεις Ειδικοτήτων Ναυτοπροσκόπων & Αεροπροσκόπων – Θεματικές εκπαιδεύσεις) 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου ισχύει ότι και για τα Ενήλικα Στελέχη.