Αρχηγός Συστήματος

Αρχηγέ μην ξεχνάς

« …… Για την σωστή λειτουργία της Εκπαίδευσης στο Μητρώο του Βαθμοφόρου, πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο ένα έγκυρο τηλέφωνο επικοινωνίας και μια σωστή Ηλεκτρονική Διεύθυνσης Αλληλογραφίας email…..»

Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης

Βασική εργασία του Αρχηγού Συστήματος είναι να δημιουργήσει έγκαιρα στο μηχανογραφικό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης το προσωπικό πλάνο εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων του Συστήματος, όπου θα δηλώσει ποιες εκπαιδεύσεις θέλει να περάσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με την εκπαιδευόμενο έτσι ώστε να δεσμεύεται για την προσωπική του Εκπαίδευση. Ο τρόπος και τα βήματα που ακολουθούνται για την παραπάνω διαδικασία περιγράφονται εδώ.

Ποιες Εκπαιδευτικές Ενότητες να επιλέξω?

Το επισυναπτόμενο κείμενο παρουσιάζει ποιες εκπαιδευτικές ενότητες πρέπει να επιλέξει ένας Αρχηγός Συστήματος, για έναν Βαθμοφόρο ανάλογα τα καθήκοντά που αυτός έχει. Για την ευκολότερη κατανόηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων γίνεται αντιστοιχία με τις παλαιότερες Σχολές. Προσοχή! Δεν είναι υποχρεωτικό να επιλεγούν όλες οι Εκπαιδευτικές Ενότητες. Το πόσες θα επιλεγούν είναι θέμα που αφορά και τον εκπαιδευόμενο και πρέπει να γίνει κατόπιν συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα …

Αίτηση σε Εκπαίδευση

Τόσο ο Εκπαιδευόμενος όσο και ο Αρχηγός Συστήματος πρέπει να παρακολουθούν το ημερολόγιο εκπαιδεύσεων και μόλις δουν ότι θα υλοποιηθεί μια εκπαίδευση πρέπει να καταθέσουν έγκαιρα την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Διαβάστε για το πώς γίνεται αυτό …..

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου ισχύει ότι και για τους Βαθμοφόρους ......