Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, εδώ και 110 χρόνια, εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!Η εκπαίδευση έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαιτώντας, όπως αναφέρει η UNESCO, «μια ανοικτή και ευέλικτη προσέγγιση στη μάθηση που είναι ταυτόχρονα δια βίου και αφορά όλες τις πτυχές της ζωής: μία προσέγγιση που δίνει σε όλους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους για ένα αειφόρο μέλλον και μια αξιοπρεπή ζωή».
    

Ο Προσκοπισμός θεωρεί την εκπαίδευση ως τον βασικό τρόπο με τον οποίο η κοινωνία μπορεί να μεταφέρει τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχει από τις προηγούμενες γενεές στο παρόν και να δώσει τη δύναμη στους νέους και στις νέες, μέσω της μάθησης, να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις.

Υπό την ευρεία έννοια, η εκπαίδευση είναι μια δια βίου διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα μιας συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του ατόμου, τόσο ως ατόμου, όσο και ως μέλους της κοινωνίας.


Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σ’ αυτή την παγκόσμια προσπάθεια.

Γιατί κάθε δράση μετρά! Γιατί η υπόθεση της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της Ανάπτυξης, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της φτώχειας και της πείνας, της Εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικές για να τις αφήσουμε στην τύχη! 

Για να «Κάνουμε τον Κόσμο Καλύτερο»!