Οδηγοί «Μείνε Ασφαλής»

Ο Προσκοπισμός δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών και των νέων σε κάθε του πτυχή. 

Ο κόσμος αλλάζει και η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Η κοινωνία ασκεί πίεση στα παιδιά και τους εφήβους να γνωρίσουν νέα πράγματα, αλλά αυτό μπορεί επίσης να τα κάνει να αισθάνονται ευάλωτα και αβέβαια για τον κόσμο γύρω τους.

Η σειρά «Μείνε Ασφαλής», είναι ένα σύνολο από οδηγούς για τα ανήλικα Μέλη μας, που περιέχουν πληροφορίες δοσμένες με εύληπτο τρόπο, σχετικά με το πώς τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να παραμένουν ασφαλείς στο διαδίκτυο, αλλά και στον πραγματικό κόσμο. Οι οδηγοί παρέχουν όλες τις κατάλληλες για κάθε ηλικία πρακτικές γνώσεις, προκειμένου τα παιδιά και οι έφηβοι να μπορούν να αναφέρουν οτιδήποτε τα κάνει να αισθάνονται ανήσυχα ή φοβισμένα.Οι οδηγοί της σειράς «Μείνε Ασφαλής» είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. και μπορείτε να τους κατεβάσετε από τους πιο κάτω συνδέσμους:


Τα Ενήλικα Στελέχη, στα πλαίσια των δράσεων του Τμήματός τους, μπορούν να δώσουν σε κάθε παιδί και σε κάθε έφηβο πρόσβαση στον αντίστοιχο οδηγό, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (εκτύπωση σε χαρτί, ηλεκτρονική πρόσβαση κ.α.), έτσι ώστε οι νέοι να έχουν ένα ακόμα εφόδιο που θα τους βοηθήσει να αποφύγουν κάθε έμμεσο ή άμεσο κίνδυνο και οτιδήποτε μπορεί να τους κάνει να νιώσουν άσχημα.

Για το δημιουργικό της σειράς χρησιμοποιήθηκαν γραφικά αντίστοιχης έκδοσης των Βρετανών Προσκόπων, κατόπιν της έγκρισής τους.