Προσκοπισμός

Η μεγαλύτερη εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση για νέους στην Ελλάδα και τον Κόσμο!

Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή προς όλους χωρίς διάκριση γένους, προέλευσης, φυλής ή θρησκεύματος, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη το 1910, έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 25.000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σκοπός της Προσκοπικής Κίνησης είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες ως άτομα, ως υπεύθυνοι πολίτες και ως μέλη των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων.

Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συστάθηκε με τον Νόμο 1066/1917, εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σήμερα η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον Nόμο 440/1976 και το Π.Δ. 71/2014 (ΦΕΚ 115*/2014). 

Ο Προσκοπισμός, συστηματικά και αθόρυβα, είχε πάντοτε σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Ήταν πρωτοπόρος και ασχολήθηκε με θέματα που μόνο πρόσφατα έχουν αναδειχθεί σαν μεγάλης σημασίας και άξια για έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση, όπως:
  • Ο σεβασμός της προσωπικότητας των νέων και η εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους
  • Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των φυσικών πόρων με την παράλληλη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος
  • Η ενασχόληση με την πολιτιστική παράδοση
  • Η εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης
  • Η αρχή ότι όλοι είμαστε ίσοι ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, πίστη, ή κοινωνική προέλευση
  • Η κοινωνική προσφορά 
  • Η δημιουργική εξωσχολική αγωγή
  • Η διάδραση με την κοινωνία