Προσκοπισμός

Η μεγαλύτερη εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση νέων στην Ελλάδα και τον Κόσμο

Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή προς όλους χωρίς διάκριση γένους, προέλευσης, φυλής ή θρησκεύματος, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη το 1910, έχοντας αυτή τη στιγμή περισσότερα από 25.000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σκοπός της Προσκοπικής Κίνησης είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες ως άτομα, ως υπεύθυνοι πολίτες και ως μέλη των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συστάθηκε με τον Νόμο 1066/1917, εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας,  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σήμερα η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον Nόμο 440/1976 και το Π.Δ. 71/2014 (ΦΕΚ 115*/2014). 

Ο Προσκοπισμός, συστηματικά και αθόρυβα, ήταν και είναι πρωτοπόρος και έχει σημαντική κοινωνική παρέμβαση σε θέματα τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί ως καίρια ζητήματα, άξια για έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση, όπως:

  • Ο σεβασμός της προσωπικότητας των νέων και η εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους
  • Η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των φυσικών πόρων και η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων
  • Η πολιτιστική παράδοση
  • Η εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης
  • Η ισότητα, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, πίστη, ή κοινωνική προέλευση
  • Η κοινωνική προσφορά 
  • Η μη τυπική ακπαίδευση
  • Η διάδραση με την κοινωνία