Εγχειρίδια

 
Οδηγός πρωτογενούς πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και του εκφοβισμού από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων «Υπεύθυνα, χωρίς Φόβο»

Η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης ήδη από το 2017 έχει κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα Ενήλικα Μέλη της Κίνησης οφείλουμε να έχουμε ως πρωταρχικό μέλημα, σε όλο το φάσμα της προσκοπικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ασφάλειας των παιδιών και των νέων και την προστασία τους από κάθε μορφή βίας που μπορεί να υπάρξει. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι αναμφίβολα η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, η οποία δίνει τα κατάλληλα εφόδια, αφενός να μπορεί κάποιος εύκολα να αναγνωρίσει φαινόμενα ή περιστατικά βίας κατά των παιδιών και νέων και αφετέρου να γνωρίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισής τους.

Μετά την έκδοση το 2017 του εγχειριδίου «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μία νέα έκδοση.

Η παρούσα έκδοση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με τίτλο «Υπεύθυνα, χωρίς φόβο», αποσκοπεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τους Εθελοντές – Ενήλικα Στελέχη της Κίνησης, για την πρωτογενή πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού παιδιών και νέων, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί στο πλαίσιο της προσκοπικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους.

 

Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Οι Έλληνες Πρόσκοποι στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουν για την προστασία των ανήλικων μελών τους, σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ανέλαβαν την πρωτοβουλία και δημιούργησαν έναν οδηγό για την προστασία ανηλίκων από κάθε μορφή κακοποίησης.

Το έντυπο φέρει τον τίτλο «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ» και απευθύνεται κυρίως στα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. που έχουν υπό την εποπτεία τους τα Προσκοπικά Συστήματα και την ευθύνη όλων των ανήλικων μελών τους, αλλά και σε όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με το παιδί. Περιέχει, εκτός από προτάσεις καλής συμπεριφοράς, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα είδη της βίας, τι είναι η κακοποίηση, η παρενόχληση και ποια είναι η διαδικασία αντιμετώπισης που πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση.