Προσέλκυση, Διατήρηση & Μετακίνηση Ενηλίκων Στελεχών

Εδώ θα βρείτε κάποια χρήσιμα υλικά προβολής της Προσκοπικής Κίνησης και πιο συγκεκριμένα, υλικό που αφορά στην προσέλκυση νέων ενηλίκων στελεχών και μελών Προσκοπικού Δικτύου.

Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν αφίσα, μονοσέλιδο φυλλάδιο και πολυσέλιδη έκδοση και η χρήση τους προτείνεται να γίνεται συμπληρωματικά και κατά τη διάρκεια δράσεων, που σκοπό θα έχουν την προβολή και ανάπτυξη των Προσκοπικών Συστημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αφίσα προορίζεται για τη διαφήμιση δράσεων προσέλκυσης νέων εθελοντών (υπάρχει χώρος στο κάτω μέρος της για να προστεθούν στοιχεία επικοινωνίας), το μονοσέλιδο φυλλάδιο είναι ουσιαστικά ένα πρώτο ερέθισμα, μια πρόσκληση δηλαδή για την έναρξη μιας συζήτησης με όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τον Προσκοπισμό, ενώ το πολυσέλιδο έντυπο είναι ένα αναλυτικό εγχειρίδιο για νέους εθελοντές, που θα έχει αξία μόνο αν φτάσει στα χέρια ενός νέου ή μιας νέας που έχει ήδη δείξει ενεργό ενδιαφέρον για τον Προσκοπισμό. Με την υποστήριξη και το σχετικό συντονισμό των Περιφερειακών Εφορειών, όσα Συστήματα το επιθυμούν, θα μπορούν να λάβουν επιπλέον αντίτυπα.

Επίσης, θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τα Προσκοπικά Συστήματα να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν τακτικά δράσεις προβολής και ανάπτυξης, εστιασμένες και στην προσέλκυση νέων ενηλίκων εθελοντών, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επικοινωνία με την κοινωνία και εξ αυτού προκύπτουν πολλαπλές ωφέλειες, για την καλύτερη υλοποίηση του Σκοπού του Προσκοπισμού.


ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ: