Διαφύλαξη & προαγωγή εικόνας Σ.Ε.Π.

Διαρκής επιδίωξή μας, εκτός από την επίτευξη τη Αποστολής του Προσκοπισμού, είναι η διαφύλαξη και προαγωγή της καλής εικόνας της Προσκοπικής Κίνησης στην κοινωνία. Είναι γνωστά σε όλους τα γνωμικά «μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις», καθώς και το «οι πράξεις σου φωνάζουν τόσο δυνατά που δεν με αφήνουν να ακούσω τι λες». 

Η εύκολη πλέον πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, επιβάλει στα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., που τα χρησιμοποιούν επ’ ωφελεία του Προσκοπισμού, να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την ορθή χρήση τους, αλλά κυρίως ως προς το τί θα πουν ή γράψουν αναφορικά με το τί είναι Προσκοπισμός και πώς εφαρμόζεται το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση καταβάλει διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση και προαγωγή της καλής εικόνας και φήμης του Σ.Ε.Π., κάτι που απαιτεί εθελοντική αλλά και επαγγελματική εργασία, με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς και οικονομικά μέσα και άλλους πόρους.

Ειδικότερα, η καλή επικοινωνία της Προσκοπικής Κίνησης με το ευρύ κοινό, επιδιώκει 5 σημαντικά στοιχεία: Γνωριμία, Προβολή, Συμμετοχή, Επιρροή και Προσφορά. Υπάρχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες για δημόσιες σχέσεις και εκπροσώπηση της Κίνησης στην κοινωνία, τοπικό και εθνικό επίπεδο, τις οποίες θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσουμε. Η διαχείριση της δημόσιας εικόνας της Κίνησης απαιτεί καλή προετοιμασία και προγραμματισμό, σωστή χρήση των διάφορων «εργαλείων» δημοσίων σχέσεων και αντικειμενική αξιολόγηση, τόσο πριν την κάθε ενέργεια, όσο και μετά (στόχος, ευκαιρίες και κίνδυνοι). Όπως είναι λογικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι εικόνες και τα μηνύματα που επικοινωνούνται να προβάλλουν κάτι διαφορετικό, να έρχονται σε αντίθεση ή να δίνουν παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με την Αποστολή, το Παιδαγωγικό και Κοινωνικό έργο της Κίνησης. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί η ομάδα νέων Ενηλίκων Στελεχών ως Εθελοντών Εκπροσώπων των θέσεων του Ελληνικού Προσκοπισμού (Young Spokespersons).

Ως προς τούτο, παρακαλείστε, όταν πρόκειται να προβείτε στην προβολή του Προσκοπισμού μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, να το γνωστοποιείτε έγκαιρα στην Κεντρική Διοίκηση (κα Βίκυ Χρυσίνη 6945902476, [email protected]), όπως προβλέπει ο σχετικός Κανονισμός Εικόνας, Εξωστρέφειας, Επικοινωνίας. Επιπλέον, εφόσον χρειάζεστε υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ενέργειας δημόσιας επικοινωνίας (ανεξαρτήτως μέσου), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. (Βίκυ Χρυσίνη (τηλ: 6945902476, mail: [email protected]).