Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής

Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής: 
Μια πρωτοβουλία για την προστασία, περίθαλψη και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον ειδών Άγριας Ζωής (wildlife).

Τα ζώα και τα φυτά που ζουν στη φύση έχουν εγγενή αξία και συμβάλλουν στην οικολογική, γενετική, κοινωνική, οικονομική, επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και αισθητική πτυχή της ανθρώπινης ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Πριν ακόμη η παγκόσμια κοινότητα «ανακαλύψει» την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής προστασίας – πόσο μάλλον της περιβαλλοντικής αγωγής - η καλλιέργεια της σχέσης με τη φύση αποτέλεσε τη βάση του παιδαγωγικού οικοδομήματος της συμπληρωματικής εξωσχολικής εκπαίδευσης που προσφέρει η Προσκοπική Κίνηση στα μέλη της σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό και το έκτο άρθρο του Νόμου του Προσκόπου αναφέρει: «ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον».

Οι Έλληνες Πρόσκοποι, ως Πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, δημιουργούν την «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής».Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εκφράζει, ως δομή, τη στρατηγική επιλογή και προσπάθεια του Σ.Ε.Π. για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και την συμμετοχικότητα αναφορικά με την περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκαταλελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κλπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή στην προστασία της Άγριας Ζωής (wildlife) και συνεπίκουρο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των Κέντρων Διάσωσης και Περίθαλψης.Περισσότερα στο: 

Αν θέλεις να γίνεις μέλος της "Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής" στείλε μας mail στο [email protected]