ΕΕΑΑ

Το 2012 ξεκίνησε η συνεργασία του Σ.Ε.Π. με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)..

Συγκεκριμένα, η συνεργασία της Εφορείας Περιβάλλοντος Γ.Ε. με την Ε.Ε.Α.Α. αφορά στην τοποθέτηση μπλε κάδων ανακύκλωσης (80 λίτρων) στα Προσκοπικά Συστήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης και στο Προσκοπικό Πρατήριο. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, η εξυπηρέτηση αναγκών ανακύκλωσης αλλά και η προώθηση του φορέα & του έργου που επιτελεί.

Το όραμα της Ε.Ε.Α.Α. είναι μια Ελλάδα όπου οι συσκευασίες θα αξιοποιούνται μέσα από τη δραστήρια συμμετοχή του ευαισθητοποιημένου πολίτη και την οργάνωση των κοινωνικών εταίρων.

Προχωρούμε σε αυτή την νέα συνέργεια-συμμαχία διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο έκτο άρθρο του Νόμου του Προσκόπου που αναφέρει: «ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον» και ταυτόχρονα θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα στον αγώνα που και οι δύο φορείς διεξάγουμε με συνέπεια, την προστασία του περιβάλλοντος.