26/01/2017Α2. Παιχνίδι - Τραγούδι

Με την ολοκλήρωση της Εκπαιδευτικής Ενότητας Α2. Παιχνίδι - Τραγούδι οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:
  • Εξηγούν και σχεδίαζουν παιχνίδια και τραγούδια κατάλληλα για διάφορους σκοπούς και να τα τοποθετούν σε κατάλληλο χρόνο μέσα στο πρόγραμμα
  • Αναγνωρίζουν διάφορες πηγές παιχνιδιών-τραγουδιών και να αντιλαμβάνονται την ανάγκη τήρησης της δικής συλλογής.
  • Αιτιολογούν τις κινήσεις που πρέπει να εκτελέσει κάποιος ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ από ένα παιχνίδι-τραγούδι.
  • Εξηγούν χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για να διευθύνουν σωστά ένα παιχνίδι-τραγούδι. .
Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό 

Μελωδία Τραγουδιών