26/10/2022Ο Προσκοπισμός

Η Εκπαιδευτική Ενότητα "Ο Προσκοπισμός", δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να : 
  • Εξηγούν την Αποστολή και τον Σκοπό του Προσκοπισμού.
  • Γνωρίζουν τις Αρχές – την Υπόσχεση και τον Νόμο του Προσκόπου – καθώς και την Ιστορία του Προσκοπισμού.
  • Περιγράφουν τα στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου.
  • Γνωρίζουν τι είναι ο Παγκόσμιος Προσκοπισμός.
  • Αναφέρουν τα κύρια καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Ενήλικων Στελεχών του Σ.Ε.Π.
  • Εξηγούν πώς λειτουργεί ένα Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων και πώς συνεργάζονται τα τμήματα μεταξύ τους. Γνωρίζουν ποια είναι η Διοικητική Διάρθρωση του Σ.Ε.Π.