Πρόσκοποι

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 11ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 15ο έτος της ηλικίας τους και να πάνε στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου, εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων. Τα μέλη της Ομάδας Προσκόπων ονομάζονται Πρόσκοποι. Για να ονομαστεί ένα παιδί Πρόσκοπος και να γίνει μέλος της Ομάδας Προσκόπων, πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Προσκόπου.

Η Ομάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος. Είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων, την Κοινότητα Ανιχνευτών και το Προσκοπικό Δίκτυο και αποτελείται από παρέες παιδιών που ονομάζονται Ενωμοτίες. Η Ομάδα αποτελείται από 12 έως 40 Προσκόπους, οι οποίοι διαιρούνται σε 2 έως 5 Ενωμοτίες που η κάθε μία έχει από 6 έως 9 Μέλη. Τα Ενήλικα Στελέχη της Ομάδας είναι ο Αρχηγός Ομάδας και οι Υπαρχηγοί Ομάδας (έως 5, ανάλογα με τον αριθμό των Προσκόπων).

Στην Ομάδα Προσκόπων εφαρμόζεται το «Κατ’ Ενωμοτίες Σύστημα». Η Ενωμοτία αποτελεί το βασικό κύτταρο λειτουργίας της Ομάδας Προσκόπων: Συμμετέχει στον προγραμματισμό των δράσεων της Ομάδας, διοργανώνει δράσεις για την Ομάδα μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες Ενωμοτίες και τους Βαθμοφόρους, αξιολογεί τις δράσεις τις Ομάδας και προτείνει νέες, προγραμματίζει και διοργανώνει τις δικές της ενωμοτιακές δράσεις. Κάθε Ενωμοτία έχει το δικό της διακριτικό όνομα κάποιου ζώου, σήμα, χρώμα, γωνιά, τραγούδι και ρητό. Κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωμοτάρχη, ο οποίος αναδεικνύεται από τα Μέλη της Ενωμοτίας για ετήσια θητεία, και έχει βοηθό και αναπληρωτή του τον Υπενωμοτάρχη, ο οποίος επιλέγεται από τον Ενωμοτάρχη με τη σύμφωνη γνώμη των Μελών της Ενωμοτίας.

Η δραστηριότητα της Ομάδας κατευθύνεται από το Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας, το οποίο αποτελείται από τον Αρχηγό της Ομάδας, τους Υπαρχηγούς της Ομάδας, τους Ενωμοτάρχες και τους Υπενωμοτάρχες των Ενωμοτιών. Η ηγεσία του Συμβουλίου Τιμής της Ομάδας ασκείται από τον Αρχηγό της Ομάδας και οι αποφάσεις του λαμβάνονται πλειοψηφικά, όπου οι Ενωμοτίες έχουν από μία ψήφο και ακόμη μία ψήφο οι Βαθμοφόροι όλοι μαζί.

Η Ομάδα Προσκόπων δρα με ενωμοτιακές δράσεις ή με δράσεις όλης της Ομάδας στην Εστία της, στη γειτονιά της, στην πόλη της, δίνοντας όμως περισσότερη έμφαση στη δράση της στην ύπαιθρο με περιπάτους, ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές και με τη θερινή της κατασκήνωση, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα κάθε χρονιάς.

Η Υπόσχεση του Προσκόπου:
Υπόσχομαι στην τιμή μου να εκτελώ το καθήκον μου προς τον Θεό και την Πατρίδα, να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ τον Νόμο του Προσκόπου.

Ο Νόμος του Προσκόπου:
  1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά τον λόγο του.
  2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους Νόμους.
  3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και την κοινωνία.
  4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος κι ευγενής προς όλους κι αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.
  5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.
  6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.
  7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.
  8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου.
  9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητές του.
  10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Ρητό:
Έσο έτοιμος!