Οργάνωση & Διοίκηση

Ο Προσκοπικός τρόπος διοίκησης


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) συστήθηκε με το Νόμο 1066/1917, εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σήμερα η λειτουργία του ρυθμίζεται από το Nόμο 440/1976 και το Π.Δ. 71/2014 (ΦΕΚ 115*/2014). 

Το Σ.Ε.Π. αποτελεί τη μόνη αναγνωρισμένη Προσκοπική Οργάνωση για την Ελλάδα. Είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης που συνεστήθη το 1920.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 για μια σειρά από διαδικασίες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σ.Ε.Π. η χώρα διαιρείται διοικητικά σε Περιφερειακές Εφορείες. Ειδικά στις χώρες όπου υπάρχει Απόδημος Ελληνισμός λειτουργεί η Περιφερειακή Εφορεία Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων. 

Αποστολή των Περιφερειακών Εφορειών, είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η υποστήριξη του Προσκοπικού Έργου και της καλής λειτουργίας των των Προσκοπικών Συστημάτων και Τμημάτων, καθώς και η ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή τους.

Tα Συστήματα αποτελούν τον πυρήνα της Προσκοπικής Κίνησης και είναι οι αυτάρκεις Προσκοπικές Μονάδες που αποτελούν το Προσκοπικό περιβάλλον όπου το παιδί από Τμήμα σε Τμήμα δέχεται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της Προσκοπικής του ζωής.