08/02/2017Σύμβουλος Εκπαιδευτής Διακριτικού Δάσους

H Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. δημιούργησε ένα πλήρη οδηγό που βοηθάει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΕΠ στην άσκηση των καθηκόντων του ως Συμβούλου Εκπαιδευτή στο 3ο στάδιο εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους των Βαθμοφόρων