07/02/2017Αξιολόγηση Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων

Με την ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου ενεργοποιούνται στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις ο νέος τρόπος αξιολόγησης των Εκπαιδεύσεων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που πρότεινε η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και συζητήθηκε στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 

Η νέα μορφή της αξιολόγησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε συμπληρώνοντας τα ανάλογα έντυπα   Ανακοίνωση Γ.Ε. Αριθμός 44 / 2013.  , είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που έχει φτιάξει για το σκοπό αυτό η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. Ανακοίνωση Γ.Ε. Αριθμός 87 / 2014  

Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Έντυπα Χειρόγραφης Αξιολόγησης