Ανιχνευτές

Στην Κοινότητα Ανιχνευτών εντάσσονται έφηβοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και πηγαίνουν στην Α’ τάξη του Λυκείου, μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και να ενηλικιωθούν. Κατά την εισδοχή τους στην Κοινότητα Ανιχνευτών τα μέλη που προέρχονται από την Ομάδα Προσκόπων ανανεώνουν την Προσκοπική Υπόσχεση ενώ τα νέα μέλη την δίνουν για πρώτη φορά ενώπιον της Κοινότητας.

Η Κοινότητα Ανιχνευτών είναι το τρίτο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων, την Ομάδα Προσκόπων και το Προσκοπικό Δίκτυο. Αποτελείται από τουλάχιστον εννέα (9) Ανιχνευτές και τα Ενήλικα Στελέχη της είναι ο Αρχηγός Κοινότητας και οι Υπαρχηγοί Κοινότητας (έως 3, ανάλογα με τον αριθμό των Ανιχνευτών).

Η λειτουργία της Κοινότητας Ανιχνευτών βασίζεται στην ύπαρξη Ομίλων Εργασίας και Λειτουργίας. Τη διοργάνωση και υλοποίηση της κάθε δράσης του Τμήματος αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι Όμιλοι Εργασίας οι οποίοι αποτελούνται από Ανιχνευτές, με την υποστήριξη ενός Ενήλικου Στελέχους. Οι Όμιλοι Λειτουργίας έχουν ως στόχο την κάλυψη πάγιων αναγκών του Τμήματος, όπως η γραμματεία η το φωτογραφικό αρχείο, οπότε και η διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη. Μεταξύ των Ανιχνευτών δεν υπάρχει κάποιο είδος ιεραρχίας αντίστοιχο του Πρώτου Εξάδας ή του Ενωμοτάρχη, αλλά Συντονιστές των Ομίλων, οι οποίοι εναλλάσσονται κατά περίπτωση.

Η Κοινότητα Ανιχνευτών διοικείται από τη Σύνοδο της Κοινότητας, στην οποία μετέχουν όλοι οι Ανιχνευτές και τα Ενήλικα Στελέχη του Τμήματος και οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά. Μέσω της Συνόδου της Κοινότητας προτείνονται και αποφασίζονται οι δράσεις του Τμήματος από όλα τα μέλη της Κοινότητας.

Η Κοινότητα Ανιχνευτών δρα ως επί το πλείστον στην ύπαιθρο αλλά και στη γειτονιά και στην πόλη της, σε δράσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών της. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη Χειμερινή Δράση Υπαίθρου και, κυρίως, στη θερινή Μεγάλη Δράση Υπαίθρου, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα κάθε χρονιάς.


Η Υπόσχεση του Προσκόπου:

Υπόσχομαι στην τιμή μου, να εκτελώ το καθήκον μου προς τον Θεό και την Πατρίδα, να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ τον Νόμο του Προσκόπου.


Ο Νόμος του Προσκόπου:

  1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά τον λόγο του.
  2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους Νόμους.
  3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και την κοινωνία.
  4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος κι ευγενής προς όλους κι αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.
  5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.
  6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.
  7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.
  8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου.
  9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητές του.
  10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.


Ρητό:

Ανίχνευε Υψηλότερα και Ευρύτερα!