Νομικό Πλαίσιο & Εσωτερικοί Κανονισμοί

Α. Νομικό Πλαίσιο (Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα)Β. Εσωτερικοί Κανονισμοί

Οι Κανονισμοί του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι τα κείμενα που καθορίζουν τους όρους και τον τρόπο με τον οποίον παίζουμε το Προσκοπικό παιχνίδι σε όλες της γειτονιές της Ελλάδας και σε όλες τις εκφράσεις της δραστηριότητάς μας, ως Ενήλικα αλλά και ως ανήλικα Μέλη. Απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π.

Οι Κανονισμοί απορρέουν από τον Οργανισμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που είναι το κείμενο με το οποίο αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία τις Αρχές του Προσκοπισμού, όπως καθορίζονται από την παγκόσμια διακήρυξη των Αρχών του Προσκοπισμού και τις αποφάσεις των Οργάνων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.