28/01/2017Η2 Ηγεσία

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Η2 Ηγεσία απευθύνεται στους Αρχηγούς των Τμημάτων και στο τέλος της παρακολούθησης της, οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :
  • Αναλύουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Αρχηγού Τμήματος στη Λειτουργία του Τμήματος, καθώς και την σπουδαιότητα βελτίωσης τους ως άτομο και ως Βαθμοφόρος
  • Αξιολογούν το ρόλο και την υποχρέωση του Αρχηγού Τμήματος να παρέχει προσωπική βοήθεια προς τα μέλη του τμήματος που διοικεί
  • Ερμηνεύουν τον ορισμό του Ηγέτη και τον συγκρίνουν με τον Αρχηγό Τμήματος 
  • Διατυπώνουν τις αρχές μια αποτελεσματικής Ηγεσίας
  • Συγκρίνουν διαφόρους τύπους ηγετών
  • Αναλύουν τον ορισμό Ηγεσία Στην Πράξη
Εκπαιδευτικό Υλικό