Γενικές Οδηγίες

Γενικά

Για τη υποστήριξη της Εκπαίδευσης στο ΣΕΠ έχουν δημιουργηθεί πολλά νέα έντυπα και προγράμματα που βοηθούν τα ενήλικα στελέχη του Σ.Ε.Π. από οποιοδήποτε κλιμάκιο κι αν προέρχονται :

  • Βαθμοφόρους του ΣΕΠ
  • Αρχηγούς Συστήματος
  • Διοικητικούς Εφόρους
  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τα έντυπα αυτά βοηθούν όλους τους παραπάνω, στην άσκηση των καθηκόντων τους, που απορρέουν μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Στις σελίδες του ιστότοπου της Εκπαίδευσης υπάρχουν όλες οι οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αυτά και τι πρέπει να κάνει για να εκπαιδευτεί ή να υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την άσκηση των καθηκόντων του.

Τι είναι οι Εκπαιδευτικές Ενότητες;

Η εκπαίδευση ομαδοποιήθηκε και «τμηματοποιήθηκε» σε εκπαιδευτικές ενότητες και εκπαιδευτικούς Κύκλους. Πλέον δεν υπάρχουν Σχολές αλλά εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται με διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους, σε χρονικές στιγμές που εξυπηρετούν τους εκπαιδευόμενους. Για να δείτε το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πατήστε εδώ

Το καλοκαίρι του 2018 η Εφορεία Εκπαίδευσης μετά από συζήτηση στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και με την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εφόρου έκαναν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις στην Εκπαίδευση και όρισαν τις προαπαιτούμενες εκπαιδευτικές ενότητες. Διαβάστε περισσότερα..

Ποια είναι τα Στάδια Εκπαίδευσης;


Η κάθε εκπαιδευτική ενότητα έχει δύο στάδια υλοποίησης. Το στάδιο παρακολούθησης και το στάδιο εφαρμογής. Περισσότερα για το νέο μοντέλο εκπαίδευσης και τα δύο στάδια υλοποίησης θα βρείτε εδώ.


Παρακολούθηση


Εφαρμογή

Τι πρέπει να κάνω;

Ανάλογα τα καθήκοντα που έχεις αναλάβει στο Σ.Ε.Π., έχεις αναλάβει και ανάλογες ευθύνες. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε για να εκπαιδευτείς είτε για να βοηθήσεις τους νέους Βαθμοφόρους να εκπαιδευτούν, είναι συγκεκριμένες και εξαρτώνται από το ποιο είναι το καθήκον σου στο Σ.Ε.Π. . Στην περίπτωση που είσαι Αρχηγός Συστήματος ή Έφορος Εκπαίδευσης ΠΕ., δεν έχεις παρά να ξεφυλλίσεις το έντυπο με την επωνυμία «πυξίδα», μέσα στο οποίο θα βρείς έναν σύντομο οδηγό με τις εργασίες, ενέργειες που πρέπει να κάνει κάποιος Βαθμοφόρους ανάλογα εάν είναι Υπαρχηγός ή Αρχηγός Τμήματος, Αρχηγός Συστήματος ή Έφορος. Βρείτε το έντυπο εδώ.

Πως Ξεκινάω;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας νέος εκπαιδευόμενος είναι να δημιουργήσει στο σύστημα μαζί με την Αρχηγό Συστήματος του ή του προιστάμενο Έφορο του, το Προσωπικό του Πλάνο Εκπαίδευση. Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης σημαίνει ποιες ενότητες θέλω, δεσμεύομαι να παρακολουθήσω μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Μέσα από το πλάνο θα μπορεί να κάνει αίτηση σε μια εκπαίδευση και να παρακολουθεί την εξέλιξη της.

Θα μου πάρει πολύ χρόνο η εκπαίδευσή μου;

Ο χρόνος που θα χρειαστείς για να ολοκληρώσεις την εκπαίδευση σου, είναι κάτι που καθορίζεται από εσένα. Προχώρα όσο γρήγορα ή αργά θέλεις αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Συστήματος ή τον προϊστάμενο Έφορο σου. Σου προτείνουμε:

  • 1. Να θυμάσαι ότι κάθε εκπαιδευτική ενότητα έχει 2 στάδια.
    Το στάδιο παρακολούθησης και το στάδιο εφαρμογής. Συνήθως στο στάδιο εφαρμογής θα πρέπει να κάνεις μιας εργασία ή να απαντήσεις σε κάποιο ερωτηματολόγιο. Γι αυτό ταξινόμησε σωστά στο χρόνο σου και τις ενέργειές σου
  • 2. Μην παρακολουθείς παράλληλα πολλές εκπαιδευτικές ενότητες γιατί τελικά θα «χαθείς» μέσα σε ημερομηνίες, προθεσμίες, εκπαιδευτές, εργασίες, mail κ.ο.κ. Σου προτείνουμε παράλληλα να κάνεις το πολύ 2 εκπαιδευτικές ενότητες. Μόλις τις τελειώσεις προχώρα στις επόμενες.
  • 3. Μην αργείς να ολοκληρώσεις το στάδιο εφαρμογής. Το στάδιο εφαρμογής δεν είναι δύσκολο και πάντα υπάρχει κάποιος εκπαιδευτής που μπορεί να σε βοηθήσει. Μην καθυστερείς, εάν το αφήσεις θα σε αφήσει …