Γενικές Οδηγίες

Γενικά

Για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων μελών Σ.Ε.Π., έχουν δημιουργηθεί νέα έντυπα και προγράμματα. 

Τα έντυπα αυτά βοηθούν όλους τους παραπάνω, στην άσκηση των καθηκόντων τους, που απορρέουν μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Στις σελίδες του ιστότοπου της Εκπαίδευσης, υπάρχουν όλες οι οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αυτά και με ποιο τρόπο θα εκπαιδευτεί ή θα υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την άσκηση των καθηκόντων του..

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Η εκπαίδευση αποτελείται από Κύκλους Εκπαίδευσης, στους οποίους περιέχονται οι Εκπαιδευτικές Ενότητες. 

Οι Εκπαιδεύσεις του Σ.Ε.Π. διακρίνονται ως προς τη δομή του θεματολογίου τους σε:

  • Μονοθεματικές Εκπαιδεύσεις
  • Εκπαιδευτικές Δράσεις, το περιεχόμενο των οποίων αναλύεται σε Θέματα και Δραστηριότητες

Οι Εκπαιδευτικές Δράσεις υλοποιούνται από Εκπαιδευτική Ομάδα, την οποία διευθύνει Εκπαιδευτής του Σ.Ε.Π. ως Αρχηγός, με τη βοήθεια ενός ή δύο Υπαρχηγών. Για τη διεξαγωγή των Εκπαιδευτικών Δράσεων μπορεί να υπάρχουν Παραστάτες μικρών ομάδων εκπαιδευομένων. Τις εισηγήσεις των Θεμάτων αναλαμβάνουν Εκπαιδευτές του Σ.Ε.Π.

Για να δείτε το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πατήστε εδώ

Στάδια Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι Εκπαιδεύσεις μπορεί να έχουν δύο στάδια:

                                           

                        Παρακολούθηση                              Εφαρμογή 

    α. Στάδιο Παρακολούθησης : Οι Εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται στο περιεχόμενο της Εκπαίδευσης, με τη βοήθεια των Εκπαιδευτών. 

    β. Στάδιο Εφαρμογής : Οι Εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν εργασίες, μέσω των οποίων διαπιστώνεται ο βαθμός στον οποίο απέκτησαν τις σκοπούμενες γνώσεις και ικανότητες και γίνεται εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεων και ικανοτήτων αυτών.

Όλες οι Εκπαιδεύσεις έχουν Στάδιο Παρακολούθησης. Ορισμένες Εκπαιδεύσεις έχουν Στάδιο Εφαρμογής και κάποιες άλλες δεν έχουν, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο δομή, θεματολόγια και περιεχόμενο των Εκπαιδεύσεων.

Και τα δύο Στάδια δύνανται να υλοποιηθούν με διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους. 

Για να θεωρηθεί ότι ένας Εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μια Εκπαίδευση, πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα Στάδια με τα οποία αυτή υλοποιείται.

  • Η Εκπαίδευση λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των Προσκοπικών Κλιμακίων και δύναται να παρέχεται με διαφορετικές μεθόδους, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε συνθήκες, με σκοπό την απόκτηση κάθε φορά των αναγκαίων για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων των εκπαιδευομένων γνώσεων και ικανοτήτων.
  • Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. καθορίζει εκ των προτέρων τις εκπαιδευτικές μεθόδους με τις οποίες μπορεί να υλοποιείται κάθε Θέμα Εκπαίδευσης.
  • Τα αποτελέσματα όλων των Εκπαιδεύσεων καταχωρούνται με ευθύνη της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., μέσω του οποίου ενημερώνονται οι εκπαιδευόμενοι.

Πως θα εκπαιδευτώ;

Ανάλογα με τα καθήκοντα που έχεις αναλάβει στο Σ.Ε.Π., μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep (στο οποίο πρέπει να κάνεις εγγραφή και να δημιουργήσεις το λογαριασμό σου), θα δεις να απεικονίζεται το εκπαιδευτικό σου πλάνο και οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσεις. 

Το χρονοδιάγραμμα που σου προτείνουμε, είναι:

  • 1ο έτος : Κύκλος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης & Κύκλος Μεθοδολογίας Κλάδου
  • 2ο έτος : Κύκλος πολυήμερων δράσεων υπαίθρου
  • 3ο έτος : Κύκλος Διακριτικού Δάσους

Με την απονομή του Πτυχίου Διακριτικού Δάσους, έχεις ολοκληρώσει την εκπαίδευση στον Κλάδο του Προσκοπικού προγράμματος που δραστηριοποιείσαι.

Με την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων του Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, μπορείς να παρακολουθήσεις και τις Ειδικές Εκπαιδεύσεις (Εκπαιδεύσεις Ειδικοτήτων Ναυτοπροσκόπων & Αεροπροσκόπων – Θεματικές εκπαιδεύσεις)