Εκπαίδευση

 Εκπαίδευση»

Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα από τα τελευταία Πανελλήνια Συνέδρια του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, καθιερώθηκε η αλλαγή στην εκπαίδευση μας, και πλέον την ονομάζουμε Ευέλικτη Εκπαίδευση. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση δεν είναι κάτι νέο, είναι η συνέχιση της εκπαίδευση μας, με ένα διαφορετικό τρόπο που αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των Εκπαιδευομένων και παρέχει μια σειρά τρόπων και μεθόδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε κάθε ένας να επιλέγει αυτό που του αρέσει και πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει πιο πολύ και είναι για αυτόν ωφέλιμο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Εκπαιδευομένων που λαμβάνονται υπόψη στην εκπαίδευση είναι ότι :

 • Έρχονται στην εκπαίδευση με κάποιο σκοπό που συνδέεται με τις ανάγκες τους.
 • Μαθαίνουν κατ' εξοχήν με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες τους.
 • Θέλουν να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο στην πορεία της εκπαίδευσής τους.
 • Καθένας μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο.
 • Έχουν εμπόδια απέναντι στη μάθηση (κοινωνικές υποχρεώσεις, προϋπάρχουσες γνώσεις, πίεση χρόνου, οικονομική δυσχέρεια, ιδιαίτερη γεωγραφική θέση κ.ά.)

Για την κάλυψη των παραπάνω χαρακτηριστικών η εκπαίδευση χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τις παρακάτω σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης για την εκπαίδευση του ενήλικου δυναμικού του Σ.Ε.Π. :

 • Εκπαίδευση σε ομάδες (δια ζώσης)
 • Εκπαίδευση μέσα από την πράξη
 • Εκπαίδευση στο Κλιμάκιο που ασκεί τα καθήκοντά του
 • Προσωπική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση από Βιβλίο / DVD
 • Σύγχρονη / Ασύγχρονη εκπαίδευση εξ αποστάσεως μέσω eLearning

Η παραπάνω ποικιλία των μεθόδων και μέσω εκπαίδευσης δίνει την ευελιξία την εκπαίδευση μας κα ενισχύει τις γνώσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων και τους ενθαρρύνει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο στόχος είναι η εκπαίδευση να αναφέρεται ατομικά σε κάθε έναν, να είναι ουσιαστική, και στο τέλος της διαδικασίας απόλυτα κατανοητή, εντείνοντας την προσπάθεια για καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή του Προσκοπικού προγράμματος στην βάση του Προσκοπισμού την οποία αποτελούν τα ανήλικα μέλη μας.