Εκπαιδευτικό Προσωπικό

One Drive

Για να μπορέσει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. να δίνει σε όλο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΕΠ αρχεία απαραίτητα για την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, με επιπρόσθετο στόχο την κοινή πανελλήνια γλώσσα εκπαίδευσης, σε Συνεργασία με την Εφορεία Πληροφορικής Γ.Ε. έχουν ενεργοποιήσει το πρόγραμμα της Microsoft Office 365Διαβάστε εδώ τον τρόπο που μπορεί ένα μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού να δει όλα τα χρήσιμα αρχεί που τον αφορούν (Παρουσιάσεις .pptx, βοηθητικά αρχεία .pdf, συνοδευτικά βίντεο κλπ)

Πρακτική Εφαρμογή – Πως υλοποιείται

Βασική εργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού ΣΕΠ είναι να αναλαμβάνει σαν Σύμβουλος Εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο παρακολούθησης και να τους βοηθάει να ολοκληρώσουν και το στάδιο εφαρμογής της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Ενότητας.

Για το σκοπό αυτό είχε φτιαχτεί ένα ειδικό πρόγραμμα στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. που το κάθε μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού γνωρίζει ποιους Εκπαιδευόμενους έχει αναλάβει και παρακολουθεί την εξέλιξη τους.

Διαβάστε για το πώς γίνεται αυτό …..

Γενικότερα οδηγίες για τον τρόπο που υλοποιείται το στάδιο εφαρμογής, εάν είστε μέλος του Προσωπικού εκπαίδευσης στο μπορείτε να διαβάσετε εδώ