Εκπαιδευόμενοι

Ανέβασμα Εργασίας Σταδίου Εφαρμογής   

Σε πολλές Εκπαιδευτικές Ενότητες το Στάδιο Εφαρμογής απαιτεί ο Εκπαιδευόμενος να γράψει μια εργασία. Για να μπορέσει ο Σύμβουλος Εκπαιδευτής να δει  αυτή την εργασία και να την αξιολογήσει ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να την ανεβάσει στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης.  Στο παρακάτω link υπάρχουν οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο Εκπαιδευόμενος για να ανεβάσει την εργασία του. 

Οδηγίες για τον ανέβασμα Αρχείου Πρακτικής Εφαρμογής Ψηφιακής Πλατφόρμας Εκπαίδευση eMathainoPortal

Για την υλοποίηση των ψηφιακών εκπαιδεύσεων έχει φτιαχτεί πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η οποία χρησιμοποιείτε από τους Εκπαιδευόμενους να υλοποιήσουν τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται με την μέθοδο του elearning  και DVD/Βιβλίο.

Πριν την έναρξη του ψηφιακού μαθήματος δείτε το παρακάτω video :

 https://www.youtube.com/watch?v=rRFADv87quE&feature=youtu.be