Εκπαιδευόμενοι

Αγαπητό Ενήλικο Μέλος του Σ.Ε.Π.,

Για να εκπαιδευτείς, δεν έχεις παρά να εγγραφείς στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep, από το οποίο θα μπορείς να αιτείσαι τη συμμετοχή σου στις εκπαιδευτικές ενότητες και να παρακολουθείς την εκπαίδευσή σου. Οδηγίες θα βρεις εδώ.

Όλες τις πληροφορίες για :

     α. Πως μπορείς να υποβάλλεις αίτηση συμμετοχής σε εκπαίδευση

     β. “Ανεβάσεις” τα απαραίτητα αρχεία που ζητούνται σε περίπτωση που η εκπαιδευτική ενότητα που θα παρακολουθήσεις, έχει στάδιο εφαρμογής, 

θα τις βρεις κάνοντας κλικ εδώ.

-> Για οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια/υποστήριξη, δεν έχεις παρά να απευθυνθείς στον Αρχηγό Συστήματός σου ή τον Έφορο Εκπαίδευσης της Περιφερειακής σου Εφορείας.

Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική ενότητα που θα παρακολουθήσεις ή το Στάδιο Εφαρμογής, διεξάγεται με τις εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • e-Learning
  • Εγχειρίδιο/Βιβλίο/DVD

τότε θα χρησιμοποιήσεις την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-mathaino portal.

Από τη στιγμή που η αίτησή σου εγκριθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., θα σου αποσταλούν οδηγίες για τη χρήση της. Πριν όμως παρακολουθήσεις την ψηφιακήεκπαίδευση, παρακαλούμε όπως δεις το video.  

Για οτιδήποτε χρειαστείς μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον Αρχηγό Συστήματός σου ή τον προϊστάμενο Έφορο, καθώς και με τον Έφορο Εκπαίδευσης της Περιφερειακής σου Εφορείας.

Καλή εκπαίδευση !

Η ομάδα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.