Έφοροι Εκπαίδευσης

Στην Εκπαίδευση βασικό ρόλο πλέον παίζουν οι Εφορείες Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών (Π.Ε.) που αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες και ευθύνες. Η Π.Ε. είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια της και κυρίως για την υλοποίηση του Σταδίου Εφαρμογής.

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. μαζί με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσπαθούν να βοηθήσουν τους Εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους. Γι αυτόν τον λόγο έχουν δημιουργηθεί οι ανάλογες ηλεκτρονικές εφαρμογές οι οποίες βοηθούν τους Εφόρους στην υλοποίηση των νέων καθηκόντων τους.

Σε κάθε περίπτωση οι Έφοροι Εκπαίδευσης διασφαλίζουν ότι υλοποιείται η Εκπαίδευση όπως αυτή παρουσιάζεται παρακάτω :

ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

Βήμα 1 - Καταχώρηση Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης (Αρχηγός Συστήματος)

Οι Αρχηγοί Συστήματος στο πρόγραμμα της Ευέλικτης Εκπαίδευσης που υπάρχει στο παρακάτω link καταχωρούν τα Προσωπικά Πλάνα Εκπαίδευσης για τα μέλη του Συστήματος.

http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login

Για Εκπαιδευτικούς λόγους υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρόσβασης στο esep, να μπουν σε τεστ περιβάλλον που βρίσκεται στο link :

http://smaroudas.com:8090/etraining/flex/flex-login

γράφοντας τον Αριθμό Μητρώο τους και σαν κωδικό πρόσβασης το 1

Βήμα 2 - Προγραμματισμός Ενοτήτων (Έφορος Εκπαίδευσης)

Στο πρόγραμμα της Ευέλικτης Εκπαίδευσης που βρίσκεται στο παραπάνω link η Εφορεία Εκπαίδευσης της Π.Ε. βλέπει τις Εκπαιδευτικές Ανάγκες και προγραμματίζει την υλοποίηση των Ενοτήτων.

Βήμα 3 - Αίτηση για Εκπαίδευση (Αρχηγός Συστήματος)

Οι Αρχηγοί Συστήματος μέσα από το πρόγραμμα της Ευέλικτης Εκπαίδευσης που βρίσκεται στο παραπάνω link, μόλις δουν στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων το προγραμματισμό υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής ενότητας που έχουν επιλέξει, τότε σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο καταχωρούν την ηλεκτρονική του αίτηση.

Βήμα 4 – Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Ενότητας (Εκπαιδευτικό Προσωπικό)

Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού υλοποιούν την Εκπαιδευτική Ενότητα που ανέλαβαν, αφού καταχωρήσουν στο πρόγραμμα του etraining που βρίσκεται στο παρακάτω link τα απαραίτητα στοιχεία για να λάβουν ηλεκτρονική έγκριση

http://www.e-sep.eu/etraining/main.html#

Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού χρησιμοποιούν για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Ενότητας τα Εγχειρίδια για τους Εκπαιδευτές, τα Σχέδια Εισήγησης και το Υποστηρικτικό Υλικό που έχει φτιαχτεί και υπάρχει στο πρόγραμμα one drive στο παρακάτω link : https://portal.office.com

Βήμα 5 - Εκπαιδευόμενοι

Οι Εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν την Εκπαιδευτική Ενότητα που επέλεξαν και έκαναν αίτηση. Μετά την παρακολούθηση της Εκπαιδευτικής Ενότητας πρέπει να διαβάσουν τα Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια που αφορούν στην αντίστοιχη Εκπαιδευτική Ενότητα και βρίσκονται στο :

http://mathaino.sep.org.gr/

Σε περίπτωση που η Εκπαιδευτική Ενότητα υλοποιείται με την μέθοδο του eLearning ή την μέθοδο DVD / Βιβλίο τότε οι Εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα της Ψηφιακής Μάθησης που έχει φτιαχτεί γι αυτό το σκοπό και βρίσκεται στο link: http://emathainoportal.sep.org.gr/el/static/elearning

Οι κωδικοί πρόσβασης στέλνονται σε κάθε εκπαιδευόμενο με email την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Βήμα 6 – Στάδιο Εφαρμογής (Έφορος Εκπαίδευσης)

Η Εφορεία Εκπαίδευσης μόλις δει ότι κάποιοι Εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μια Εκπαιδευτική Ενότητα, μέσα από το πρόγραμμα της Ευέλικτης Εκπαίδευσης ορίζουν Σύμβουλο Εκπαιδευτή για το Στάδιο Εφαρμογής για κάθε Εκπαιδευόμενο.

Βήμα 7 – Στάδιο Εφαρμογής (Εκπαιδευόμενος)

Ο Εκπαιδευόμενος λαμβάνει email για το τι πρέπει να κάνει στο Στάδιο Εφαρμογής και μόλις το υλοποιήσει σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαιδευτή τότε ολοκληρώνει επιτυχώς την Εκπαιδευτική Ενότητα. Μπορεί να διαβάσει για το τι πρέπει να κάνει ανάλογα την Εκπαιδευτική Ενότητα στο link:

http://mathaino.sep.org.gr/index.php/2012-04-21-06-13-16

Βήμα 8 – Στάδιο Εφαρμογής (Εκπαιδευτικό Προσωπικό)

Ο Σύμβουλος Εκπαιδευτής όταν καθοριστεί ότι πρέπει να παρακολουθήσει έναν Εκπαιδευόμενο σε μια εκπαιδευτική ενότητα λαμβάνει σχετικό email και διαχειρίζεται μέσα από την εφαρμογή που βρίσκεται στο παρακάτω link τους εκπαιδευομένους του.

http://www.e-sep.eu/etraining/flex/public/trainer-login

Αναλυτικές Οδηγίες για το πώς θα κάνει το στάδιο της Εφαρμογής για κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα υπάρχουν στο πρόγραμμα One Drive