18/01/2017Ε8 Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και η εφαρμογή του από την Ε.Κ.Σ.

Ε8 Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και η εφαρμογή του από την Ε.Κ.Σ.

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας οι Εκπαιδευόμενοι στο τέλος είναι σε θέση να:

  • Αναφέρουν τον τρόπο πουλειτουργεί η Ε.Κ.Σ. του Συστήματος π.χ. σκοπός, πώς ιδρύεται, μέλη καθήκοντα,αρμοδιότητες, τρόπος λειτουργίας κοκ.
  • Εξηγούν τον τρόπο πουεφαρμόζεται ο ΚΟΔΕ από την Ε.Κ.Σ.
  • Καταγράφουν ιδέες γιαδράσεις εξεύρεσης πόρων.
  • Εξηγούν τον τρόπο που υλοποιείται ο έλεγχος τωνΕΚΣ των υφιστάμενων κλιμακίων


Κάνοντας κλικ στο παρακάτω link μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα τεστ περιβάλλον για το πρόγραμμα της οικονομικής διαχείρισης του Συστήματος. Στο τεστ περιβάλλον μπορείτε να καταχωρήσετε εικονικές εγγραφές για εκπαιδευτικούς σκοπούς.


Τρόπος Εργασίας : 
  • Κάντε κλικ στο παραπάνω link
  • Στην οθόνη που θα σας εμφανίσει κάνει κλικ δεξιά στο πεδίο ΕΙΣΟΔΟΣ
  • Κωδικό Χρήστη και κωδικό πρόσβασης γράψτε το αριθμό μητρώου του κλιμακίου σας. 
  • Προσοχή : Οι εικονικές εγγραφές που θα κάνετε να έχουν ημερομηνία του 2016