19/01/2017Ε7. Εξωστρέφεια Επικοινωνία - Κοινωνικές Σχέσεις και Συνεργασία

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε7. Εξωστρέφεια - Επικοινωνία - Κοινωνικές Σχέσεις και Συνεργασία δίνει την δυνατότητα στους Αρχηγούς / Υπαρχηγούς Συστήματος που θα την παρακολουθήσουν να :
  • Εξηγούν πως η εξωστρέφεια της κίνησης γίνεται πράξη μέσα από το Σύστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες του
  • Παρουσιάζουν τρόπους συνεργασίας με άλλους φορείς. 
  • Αναφέρουν ιδέες για κοινωνικές δράσεις που μπορούν να γίνουν μέσα στο Προσκοπικό Σύστημα
  • Αξιολογούν πως προβάλλεται ο Προσκοπισμός μέσα από τις δράσεις του Συστήματος και αναφέρουν ιδέες για δράσεις του Συστήματος που ενισχύουν την εικόνα του Προσκοπισμού στην κοινωνία που βρίσκεται το Σύστημα
  • Πρωτόκολλο επικοινωνίας με αρχές - τελετές
  • Σχεδιάζουν έντυπα αλληλογραφίας - αφίσες - διαφήμιση δράσεων / ενεργειών
  • Αναλύουν τον τρόπο για επιτυχημένες επαφές με φορείς και τον τρόπο οργάνωσης εκδηλώσεων
  • Αναγνωρίζουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σαν μέσα προβολής.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Το Στάδιο Εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Ενότητας γίνεται μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης


Εγχειρίδιο Οργάνωσης Ειδικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Η Π.Ε. Αν.Αττικής έχει φτιάξει ένα περιεκτικό αλλά πολύ ουσιαστικό έντυπο που πρέπει κάθε Αρχηγός Συστήματος να έχει υπόψη του εάν θέλει να διοργανώσει μια επιτυχημένη εκδήλωση. Διαβάστε το έντυπο... 

O κ.Καραμάνης Άγγελος μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π. έχει φτιάξει τα παρακάτω έντυπα, με χρήσιμες οδηγίες. 


Χορηγίες
Ο κ.Θεολόγης μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π. έχει φτιάξει έχει έντυπο που μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Χορηγίες. Αναφέρει όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας Αρχηγός Συστήματος από την στιγμή που θα ψάξει να βρει μια χορηγία μέχρι να την λάβει και μετά την ολοκλήρωση της.  Διαβάστε το έντυπο....