20/01/2017Ε6 Ασφάλεια Μελών, Μέσων, Δράσεων και Υγιεινή Χώρων

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε6 Ασφάλεια Μελών, Μέσων, Δράσεων και Υγιεινή Χώρων δίνει στους Εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να :
  • Κατανοούν τα Διακαιώματα των Παιδιών και πως αυτά καθορίζουν την έννοια της Ασφάλειας των ανηλίκων
  • Αναλύουν τι σημαίνει Ασφάλεια Μελών του ΣΕΠ με την αποτροπή κάθε μορφή βίας και την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
  • Εξηγούν τους τρόπους και μεθόδους που διασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών μέσα στη ζωή του Συστήματος
  • Ελέγχους εάν είναι λυμένα όλα τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στη ζωή του Συστήματος
  • Αναλύουν την ασφάλεια από την σωστή χρήση και συντήρηση των μέσων και των υλικών που χρησιμοποιούμε εντός και εκτός Εστίας
  • Εξηγούν την διαδικασία Ασφάλισης των μελών του ΣΕΠ
  • Κατανοούν τον τρόπο διαχείρισης Κρίσεων

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 679/2016 - GDPR)

Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό