22/01/2017Ε4 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος - Μεθοδολογία Κλάδων και Ειδικοτήτων

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας Ε4 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος οι Εκπαιδευόμενοι Αρχηγοί / Υπαρχηγοί Συστήματος θα είναι σε θέση να : 
  • Εξηγούν ποιες διαδικασίες ελέγχουν και εγκρίνουν σε σχέση με τις δράσεις που κάνει το κάθε τμήμα.
  • Αναλύουν την Προσκοπική Πρόοδο των παιδιών ανάλογα το τμήμα που δραστηριοποιούνται
  • Αιτιολογούν την Διαβάθμιση του Προσκοπικού Προγράμματος σε κάθε ηλικία και πως αυτό εναλλάσσεται 
  • Αναφέρουν τις Δράσεις που έχει ευθύνη ο Αρχηγός Συστήματος
  • Εξηγούν και αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά που εντοπίζουν διαβάζοντας ένα πρόγραμμα δράσης ενός τμήματος

Εκπαιδευτικό Υλικό